Daily Archives: 8. mája 2017

překážky v odrazové mústky

Pár minút pred zápasom sú všetci pripravení. Jeden hráč sa postaví do stredu a všetci ostatní naňho položia ruku. Hráč v strede začne odriekavať motlitbu, potom si slovo vezmú ostatní, ktorí odhodlane pokračujú. Tá rázna, jednohlasná motlitba vám preniká pod kožu, atmosféra v tom momente je neopísateľná. My sme naučení na akési pokojné modlenie, celé to…